1
Registrering
2
Betaling
3
Kvittering
Side 1 av 3

Påmelding plenumsdag 7. juni World Learning Summit 2017

Internpris UiA kr 250,- (dekker lunsj etc). Ekstern pris: Kr 1800,-.

Personalia
Merk av for dagspåmelding her:
NOK: 250,-